Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Вступникам / Порядок атестації у школі

Атестація екстернів у Школі екстернів


Крок за кроком

Крок 1 Подання відповідних документів на зарахування учня

до ЗНЗ «Школа екстернів»

Крок 2 Консультація учня у шкільного психолога

для отримання висновків про його готовність

до самостійного навчання

Крок 3 Розгляд документів приймальною комісією школи

та зарахування учня до школи

Крок 4 Відвідування Настановчої сесії – запланованих

групових консультацій з кожного предмета для отримання

методичних рекомендацій по їх вивченню

( протягом вересня поточного року)

Крок 5  Складання індивідуального навчального плану в двох примірниках

Крок 6 Отримання Залікової книжки у заступника директора з питань екстернату

Крок 7
Отримання путівника екстерна та підручників в бібліотеці школи

Крок 8 Відвідування індивідуальних консультацій з кожного предмета з вчителями школи

( від 1 до 3 годин з кожного предмету на рік)

Крок 9 Написання підсумкових контрольних робіт –

за І та ІІ семестри з кожного предмета, та річної контрольної роботи з деяких предметів

Крок 10 Підсумкова атестація екстерна
 (отримання річних оцінок за результатами семестрового оцінювання)
Крок 11 Отримання табелю учнями (екстернами)  не випускних класів та переведення їх до наступного класу
Крок 12 Написання заяв на Державну підсумкову атестацію батьками

учнів випускних (4, 9, 11) класів та отримання учнями

(екстернами) допуску до складання ДПА (випускних іспитів)

(за результатами отриманих річних оцінок)

Крок 13      Державна підсумкова атестація (іспити)

для учнів (екстернів) випускних класів

Крок 14 Отримання документа про освіту державного зразка:

Свідоцтво

про базову загальну середню освіту

випускниками 9 –их класів

–         Атестат

про повну загальну середню освіту

випускниками 11 –их класів

Крок 15 Відрахування учнів (екстернів) зі школи, які

не виконали індивідуальний навчальний план протягом зазначеного терміну