Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Вступникам / Приймальна комісія

Положення про Приймальну комісію ЗНЗ «Школа екстернів»


І. Загальні положення

 • Приймальна комісія є структурним підрозділом ЗНЗ «Школа екстернів».
 • Приймальна комісія розпочинає свою роботу з 01 вересня і завершує роботу 01 березня кожного нового навчального року.
 • Засідання Приймальної комісії, з питань зарахування учнів до школи проходить за графіком затвердженим адміністрацією школи на навчальний рік.
 • Приймальна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом ЗНЗ «Школа екстернів», Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, даним Положенням про Приймальну комісію ЗНЗ «Школа екстернів» та іншими нормативними документами в галузі освіти.
 • Діяльність Приймальної комісії забезпечується представниками адміністрації, методистами, вчителями та психологічною службою навчального закладу.
 • Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора школи на поточний навчальний рік.
 • Прийом документів для розгляду Приймальною комісією здійснює голова приймальної комісії ( директор школи)

ІІ. Зміст діяльності приймальної комісії.

 • Ознайомлення батьків та учнів з системою навчання в закладі.
 • Прийом документів для зарахування.
 • Проведення вступної діагностики знань та ознайомлення з її результатами.
 • Проведення психологічної діагностики учня щодо готовності до самонавчання.
 • Аналіз та узагальнення результатів роботи Приймальної комісії.

ІІІ. Форми діяльності Приймальної комісії.

3.1. Члени приймальної комісії:

 • проводять консультації з батьками щодо організації навчальної діяльності в ЗНЗ «Школа екстернів»
 • діагностичні співбесіди з майбутніми учнями (екстернами);
 • організовують діагностику наявного рівня навчальних досягнень учня ( за потребою);
 • приймають колективне рішення щодо зарахування ( відмови в зарахуванні) учнів (екстернів) та визначення оптимальної для кожного з них форми навчання;
 • проводять аналіз результатів роботи Приймальної комісії з метою вдосконалення системи її діяльності.

IV. Етапи та розклад роботи Приймальної комісії.

4.1. Ознайомлення вступників, батьків або осіб, що їх заміняють з порядком прийому до

школи за графіком, затвердженим адміністрацією школи на навчальний рік. (додаток № 1)

4.2 Прийом пакету документів для розгляду на засіданні Приймальної комісії. ( додаток № 2 )

4.3. Консультація психолога (вступна співбесіда з психологом школи);

4.4. Співбесіда вступників з вчителями (за призначенням адміністратора).

4.4. Написання заяви на зарахування до школи, заповнення індивідуальної картки, згоди на збір та обробку персональних даних учня в присутності голови приймальної комісії чи відповідального секретаря приймальної комісії. ( додатки № 3,4,5 )

4.5. Співбесіда членів приймальної комісії (за потреби) з вступниками та їх батьками за графіком, встановленим на навчальний рік.

4.6. Прийняття рішення про зарахування (відмову в зарахуванні) та оприлюднення даної інформації.

 

Графік роботи Приймальної комісії ЗНЗ «Школа екстернів»

Дні тижня Години роботи
Вівторок 10.00 – 12.00   (Засідання приймальної комісії)
Четвер 14.00 – 17.00  (Прийом документів директором школи за

попереднім записом)