Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Форми навчання / Заочна / Порядок організації навчально-виховного процесу

Порядок організації навчально-виховного процесу для учнів заочної форми навчання (групові консультації та заліки)


Для учнів заочних класів запроваджується 2-3-денний режим навчання, при якому тижневе навантаження інваріантної складової змісту освіти складає:

– 14 годин у 7- 8 класі;

– 15 годин у 9 класі.

– 17 годин у 10-11 класі.

Ці години включають:

  • заняття з предметів інваріантної складової змісту освіти;
  • факультативи;
  • групові консультації, необхідні для корекції навчальних умінь та навичок, передбачених програмою окремих предметів.

Групова консультація – форма навчання, коли заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу впродовж навчального року відповідно до розкладу групових консультацій. Групова консультація спрямована на подолання труднощів, які виникають в учнів під час самостійного опрацювання навчального матеріалу або виконання певного завдання. Відвідування групових консультацій є обов’язковим для всіх учнів даної групи.

Крім того, заочна система навчання передбачає обов’язкові заліки з усіх предметів інваріантної складової змісту освіти в кінці І та ІІ семестрів (28 заліків в кожному класі на рік).

Розклад групових консультацій складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно – гігієнічних норм та вимог і затверджується директором школи. Дні тижня, вільні від консультацій в школі, надаються учням для самопідготовки.

Навчальний план для учнів заочної форми навчання розроблений таким чином:

  • для учнів 8-9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 21);
  • для учнів 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657( додаток 25 ).

Наповнюваність заочних класів – 9-12 учнів.

Навчання у заочних класах проводиться державною мовою.

Заняття для учнів заочних класів розпочинаються о 9-00. Такий режим обумовлений віддаленістю закладу від місця проживання більшості учнів заочних класів (школа обслуговує мешканців усього міста).

Відповідно до статей 15,16 Закону України „Про загальну середню освіту”, щорічних листів МОН України навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань.

Структура навчального року та графік учнівських канікул можуть змінюватися із урахуванням кліматичних умов за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Навчальний рік для учнів заочних класів закінчується після проведення річного оцінювання навчальних досягнень учнів 7,8,10 класів та державної підсумкової атестації в 9 та 11 класі.

За результатами навчання учням заочної форми навчання видається документ про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат державного зразка).

Учні 5-8-х та 10-х заочних класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік нагороджуються похвальним листом “ За високі досягнення у навчанні “.

Випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (на рівні 12 балів), нагороджуються Похвальною грамотою “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів “. Такою нагородою відзначаються переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань.

Учням, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня (10-12 балів), видається свідоцтво про базову середню освіту звичайного зразка.

Випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».

Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджуються випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Учням, які за станом здоров’я звільняються від атестації, необхідно подати такі документи:

1) заяву від батьків учня або осіб, які їх замінюють;

2) довідку лікарсько-контрольної комісії, завірену печаткою лікуваль­ної установи.

Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються атестаційна оцінка з цих пред­метів – 12 балів.

Учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання під час конкурсу ( за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються атестаційна оцінки з цих пред­метів – 12 балів.