Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Форми навчання / Заочна / Права та обов’язки учнів

Права та обов'язки учнів


Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Школи.

Учні мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність отримання повної загальної середньої освіти;

безпечні і нешкідливі умови навчання;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою Школи;

участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля учнів (екстернів);

участь у органах громадського самоврядування;

участь у самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

Учні зобов’язані:

виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку, індивідуальні навчальні плани;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, вміннями в обсязі, не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальнокультурний рівень;

бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна;

дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.

Учні (екстерни) Школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці відповідно до чинного законодавства, Статуту та правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.