Офіційний сайт Загальноосвітній навчальний заклад «Школа Екстернів» м. Київ

Місцезнаходження: Домашка / Інформація для батьків / Пам`ятка для батьків

Пам’ятка


Ознайомлення батьків з відповідальністю про утримання, виховання та навчання своїх неповнолітніх дітей

Сімейний кодекс України

Ст. 141 Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Ст. 150 Батьки забов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загально середньої освіти, готувати її до самостійного життя, поважати дитину.

Ст. 154 Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.

Ст. 164 Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • Не забрали дитину з пологового будинку;
 • Ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини;
 • Жорстоко поводяться з дитиною;
 • Є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва.

Ст.166 Особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання, але не звільняється від обов’язків щодо утримання дитини.

Ст.170 Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, якщо є загроза життю або здоров’ю дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

 Ст.59 Відповідальність батьків за розвиток дитини

 1. Виховання в сім’ї є першосновною розвитку дитини як особистості.
 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини .
 3. Батьки та особи, які їх замінюють зобов´язані:
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної та рідної мови, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
  • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти, або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
  • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Відповідальність за вчинення насильства в сім´ї.

Ст. 15 Члени сім´ї, які вчинили насильство в сім´ї, несуть кримінальну, адміністративну, або цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

Адміністративна відповідальність

Ст.180 За доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).

Ст.184 ч.1 Систематичне ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Ст.184 ч.4 До неповнолітніх, які не досягли 14-16 років відповідно до ст.22 Кримінального кодексу не є суб’єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбаченні ст.25 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

КРИММІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Ст.166 Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Злісне невиконання батьками…обов’язків по догляду за дитиною…, що спричинило тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ст. 167 Зловживання опікунськими правами.

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному – карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років.

Ст. 303 ч.3 Примушування чи втягнення до зайняття проституцію або дії, вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Ст. 304 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми – карається обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на такий самий строк.